top of page

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.


POLSKA IZBA PRODUKTU REGIONALNEGO I LOKALNEGO ODDZIAŁ WIELKOPOLSKI - Partner KSOW informuje, że w dniu 21.06.2022 r. podpisana została umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację operacji pn.„Udział w imprezie Polskie Kulinaria Busko Zdrój 2022”.

Kwota kosztów kwalifikowalnych operacji wynosi: 29.003,55 zł.

Operacja mająca na celu wypromowanie produktów dziewięciu członków Wielkopolskiego Oddziału Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego pośród 2000 gości poprzez organizację stoiska wystawienniczego na targach „Polskie Kulinaria Busko Zdrój 2022” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Planuje się, iż w wyniku realizacji operacji osiągnięte zostaną następujące rezultaty:

· Promocja produktów lokalne z Wielkopolski wpisanych na listę produktów tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa, w tym opatrzone znakiem Jakość

· poszerzenie wiedzy konsumentów i producentów o produktach i metodach ich wytwarzania oraz zwiększenie rozpoznawalności produktów wpisanych na listę produktów tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa

· zwiększeniu spożycia naturalnej żywności wiadomego pochodzenia.

· Wskazywanie dobrych praktyk i wzorców działania firm pochodzących z wielkopolski, co wpłynie na rozwój przedsiębiorstw z województwa wielkopolskiego.

· wzrost zainteresowania oraz sprzedaży oferowanych przez nich produktów, a co za tym idzie wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwach wytwórców, z których większość zlokalizowana jest na obszarach wiejskich.


Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich

na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Jednocześnie informujemy o możliwości zarejestrowana się jako Partner KSOW w bazie dostępnej na portalu internetowym http://ksow.pl.


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.


POLSKA IZBA PRODUKTU REGIONALNEGO I LOKALNEGO ODDZIAŁ WIELKOPOLSKI - Partner KSOW informuje, że w dniu 21.06.2022 r. podpisana została umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację operacji pn.„Udział w imprezie Polskie Kulinaria Busko Zdrój 2022”.

Kwota kosztów kwalifikowalnych operacji wynosi: 29.003,55 zł.

Operacja mająca na celu wypromowanie produktów dziewięciu członków Wielkopolskiego Oddziału Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego pośród 2000 gości poprzez organizację stoiska wystawienniczego na targach „Polskie Kulinaria Busko Zdrój 2022” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Planuje się, iż w wyniku realizacji operacji osiągnięte zostaną następujące rezultaty:

· Promocja produktów lokalne z Wielkopolski wpisanych na listę produktów tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa, w tym opatrzone znakiem Jakość

· poszerzenie wiedzy konsumentów i producentów o produktach i metodach ich wytwarzania oraz zwiększenie rozpoznawalności produktów wpisanych na listę produktów tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa

· zwiększeniu spożycia naturalnej żywności wiadomego pochodzenia.

· Wskazywanie dobrych praktyk i wzorców działania firm pochodzących z wielkopolski, co wpłynie na rozwój przedsiębiorstw z województwa wielkopolskiego.

· wzrost zainteresowania oraz sprzedaży oferowanych przez nich produktów, a co za tym idzie wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwach wytwórców, z których większość zlokalizowana jest na obszarach wiejskich.


Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich

na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Jednocześnie informujemy o możliwości zarejestrowana się jako Partner KSOW w bazie dostępnej na portalu internetowym http://ksow.pl.

19.Informacja na stronę PIPRIL_OW
.docx
Pobierz DOCX • 102KB

Comments


Wyróżnione posty
Ostatnie posty
Archiwum
Wyszukaj wg tagów
Podążaj za nami
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page