top of page

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.


Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego Oddział Wielkopolski - Partner KSOW informuje, że w dniu 31 maja 2021 r. podpisana została umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację operacji pn.

„Udział w imprezie Polskie Kulinaria Busko - Zdrój 2021”.


Kwota kosztów kwalifikowalnych operacji wynosi: 18 321,14 zł.


Operacja mająca na celu

informowanie społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów o polityce rozwoju obszarów wiejskich i wsparciu finansowym współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Planuje się, iż w wyniku realizacji operacji osiągnięte zostaną następujące rezultaty: poszerzenie niedostatecznej lub całkowicie brakującej wiedzy konsumentów i przetwórców w zakresie systemów jakości żywności, o których mowa w art. 16 ust. 1 lit. a lub b rozporządzenia nr 1305/2013, w tym w szczególności promowanego przez Polską Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego znaku Jakość Tradycja, poprzez promocję produktów opatrzonych tym znakiem, oferowanych przez członków Wielkopolskiego Oddziału Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego. Promocja odbywać się będzie podczas targów Polskie Kulinaria Busko Zdrój 2021, poprzez wystawę, degustację oraz pokazy kulinarne z wykorzystaniem produktów oferowanych przez członków izby.


Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich

na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Jednocześnie informujemy o możliwości zarejestrowana się jako Partner KSOW w bazie dostępnej na portalu internetowym http://ksow.pl.


44. PIPRIL
.docx
Download DOCX • 99KB

Comments


Wyróżnione posty
Ostatnie posty
Archiwum
Wyszukaj wg tagów
Podążaj za nami
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page