top of page

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego

Oddział
Wielkopolski

   

   Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego Oddział Wielkopolski (PIPRiLOW) jest organizacją zrzeszającą elitarnych producentów żywności

z terenu woj. wielkopolskiego, posiadających w swojej ofercie uznane jakościowo produkty regionalne i lokalne. 

 

 

 

 

 

 

   

   PIPRiL Oddział Wielkopolski wspólnie z organizacją macierzystą Polską Izbą Produktu Regionalnego i Lokalnego, administracją rządową i samorządową tworzy od 2007 roku polski system jakości "Jakość Tradycja" dla produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych, na wzór krajów Unii. Jest to jedyny polski system jakości uznany przez Komisję Europejską. 

 

  Głównym celem oddziału jest wspieranie rozwoju produktów regionalnych

i lokalnych, promowanie tych produktów oraz inicjowanie działań mających na celu wzrost świadomości konsumentów na temat jakości produktów dostępnych na rynku lokalnym. 

Władze Oddziału

Zarząd Oddziału:

Krystian Kuśnierek - Prezes Zarządu

Kazimiera Szymańska - Wiceprezes Zarządu

Marek Nyćkowiak - Członek Zarządu

 

Rada Oddziału:

Marcin Just - Przewodniczący Rady 

Małgorzata Prządak - Członek Rady

Jarosław Wujczak - Członek Rady

Kierownik Oddziału:

Agnieszka Idzikowska - biuro@izbawlkp.pl

 

 

 

 

bottom of page